Które z wymienionych prac obejmie dofinansowanie programu Czyste Powietrze? [cz. 10]

0

W ramach Akcji społecznej „Ocieplam dom i walczę ze smogiem” ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada na pytania osób zainteresowanych kwestiami związanymi z dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pytania, na które odpowiada dr inż. Daniel Markiewicz, pochodzą od naszych Czytelników i zostały przesłane za pomocą strony www.termomodernizacja.org oraz za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku.


Pytanie: Czy dotacja na termomodernizację może dotyczyć budynku mieszkalnego na wsi, 100-letniego, jednorodzinnego, w którym trzeba wykonać:
1) izolacja pozioma ścian nad fundamentem z kamienia na zacios, 2) izolacja pionowa fundamentu, 3) zdjęcie eternitu pokrywającego dach, 4) zdjęcie zużytej więźby dachowej, 5) wykonanie wieńca pod nową więźbę dachową, 6) wykonanie nowej więźby dachowej, 7) wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem, 8) obicie zawilgoconych tynków, 9) osuszenie ścian, 10) położenie nowych tynków, 11) ocieplenie ścian zewnętrznych, 12) zdjęcie podłóg w pomieszczeniach parteru położonych nad zawilgoconym podłożem, 13) wymiana istniejącej kuchni z “podkową” ogrzewającą kaloryfery w 4 pomieszczeniach, 14) wymiana stropu nad parterem.


Odpowiedź Eksperta: Do kosztów kwalifikowanych  w przypadku zadania związanego z termomodernizacją budynku w Programie Czyste powietrze zaliczamy wszelkie prace związane z demontażem istniejącego ocieplenia, okien i drzwi oraz materiały budowlane i prace związane z montażem nowej izolacji termicznej, nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Kwalifikowane są materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, materiały budowlane wykorzystywane do ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi. W ramach stolarki okiennej i drzwiowej kwalifikowane są okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi, drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy w garażach ogrzewanych. Wszystkie prace i materiały budowlane wpisujące się w powyższy opis będą kosztem kwalifikowanym w ramach Programu Czyste Powietrze.

Kosztem kwalifikowanym nie może być zdjęcie eternitu pokrywającego dach, zdjęcie zużytej więźby dachowej, wykonanie wieńca pod nową więźbę dachową, wykonanie nowej więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachu. Ponadto ocieplenie dachu nie może stanowić kosztu kwalifikowanego, jeżeli, jak rozumiem, planowane jest ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, który oddzieli nieogrzewane poddasze od pomieszczeń ogrzewanych (również sama wymiana stropu nie może być kwalifikowana).

Pozostałe wymienione w pytaniu prace, tj. obicie zawilgoconych tynków, osuszenie ścian, położenie nowych tynków, zdjęcie podłóg w pomieszczeniach parteru położonych nad zawilgoconym podłożem, mogą stanowić koszt kwalifikowany tylko wtedy, kiedy związane są bezpośrednio z termomodernizacją budynku (np. kosztu kwalifikowanego nie stanowi wymiana tynków wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach, która nie wiążą się bezpośrednio z ociepleniem przegród budowlanych). Warunkiem kwalifikowalności powyższych kosztów jest wymiana wszystkich nieefektywnych, przestarzałych źródeł ciepła na paliwo stałe istniejących w budynku, tj. np. istniejącej kuchni z “podkową” ogrzewającą kaloryfery w 4 pomieszczeniach, na nowoczesne źródło ciepła spełniające warunki określone w Programie Czyste Powietrze.

Należy zaznaczyć, że w Programie Czyste Powietrze koszt modernizacji przegród uznaje się za kwalifikowany, jeżeli po termomodernizacji spełnią wymagania izolacyjności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.


DR INŻ. DANIEL MARKIEWICZ
Główny Specjalista w Wydziale Czystego Powietrza w Departamencie Efektywności Energetycznej
Absolwent kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Częstochowskiej ze specjalizacją ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery. Ukończył również studia doktoranckie oraz uzyskał stopień naukowy doktora w tematyce związanej z oczyszczaniem spalin w przemyśle energetycznym. Ponadto ukończył roczne studia podyplomowe w zakresach: pedagogika, menadżer projektów badawczych oraz sporządzanie audytów i świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od wielu lat – jako audytor – zajmował się również poprawą efektywności energetycznej w budownictwie. Należy do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki wpisanych na listę NFOŚiGW.Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony termomodernizacja.org. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego administratora stron www pod adresem: odo@medium.media.pl Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Ewentualnie podane w zapytaniu Dane Osobowe nie będą publikowane na stronie termomodernizacja.org. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać odpowiedź drogą mailową, prosimy o zaznaczenie tego w treści pytania oraz podanie właściwego adresu e-mail.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj