Czy muszę wymienić wszystkie okna i czy muszą być to okna 3-szybowe? [cz. 5]

0

W ramach Akcji społecznej „Ocieplam dom i walczę ze smogiem” ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada na pytania osób zainteresowanych kwestiami związanymi z dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pytania, na które odpowiada dr inż. Daniel Markiewicz, pochodzą od naszych Czytelników i zostały przesłane za pomocą strony www.termomodernizacja.org oraz za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku.


Pytanie: Chcielibyśmy w tym roku ocieplić dom wraz z dachem oraz wymienić niektóre okna. Mam pytanie, czy żeby starać się o dotacje na wymianę okien oraz termomodernizację budynku w ramach programu “Czyste Powietrze” muszę wymienić wszystkie okna i czy muszą być to okna 3-szybowe?

Odpowiedź Eksperta: W ramach programu “Czyste Powietrze” można ubiegać się o dofinansowanie dotacyjne na termomodernizację budynku (również na wymianę okien), bez wnioskowania o wymianę źródła ciepła, w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już zamontowane w budynku źródło ciepła, które spełnia wymagania techniczne określone w programie, a budynek uzyskał pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Natomiast, jeżeli w budynku jest wykorzystywane nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymogów technicznych programu, jego wymiana jest warunkiem uzyskania dofinansowania na powyższe prace termomodernizacyjne niezależnie od tego, kiedy budynek uzyskał pozwolenie na budowę.


Aby starać się o dofinansowanie na termomodernizację nie trzeba ocieplać wszystkich przegród lub wymieniać wszystkich okien. Ważne, aby modernizowane przegrody i  nowe okna spełniły wymagania techniczne określone w programie. Zgodnie z z jego zasadami, w budynkach już istniejących koszt modernizacji przegród uznaje się za kwalifikowany, jeżeli po termomodernizacji spełnią one wymagania izolacyjności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. DzU z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Zakupione i zamontowane okna nie muszą być oknami 3-szybowymi pod warunkiem, że spełnią warunki współczynnika przenikania ciepła określone w ww. rozporządzeniu.


DR INŻ. DANIEL MARKIEWICZ
Główny Specjalista w Wydziale Czystego Powietrza w Departamencie Efektywności Energetycznej
Absolwent kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Częstochowskiej ze specjalizacją ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery. Ukończył również studia doktoranckie oraz uzyskał stopień naukowy doktora w tematyce związanej z oczyszczaniem spalin w przemyśle energetycznym. Ponadto ukończył roczne studia podyplomowe w zakresach: pedagogika, menadżer projektów badawczych oraz sporządzanie audytów i świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od wielu lat – jako audytor – zajmował się również poprawą efektywności energetycznej w budownictwie. Należy do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki wpisanych na listę NFOŚiGW.Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony termomodernizacja.org. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego administratora stron www pod adresem: odo@medium.media.pl Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Ewentualnie podane w zapytaniu Dane Osobowe nie będą publikowane na stronie termomodernizacja.org. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać odpowiedź drogą mailową, prosimy o zaznaczenie tego w treści pytania oraz podanie właściwego adresu e-mail.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj