Czyste Powietrze 2.0 – które inwestycje objęto dofinansowaniem?

0

Celem programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, dzięki dofinansowaniu przedsięwzięć modernizacyjnych.

Przykładowe inwestycje podlegające dotacji w nowej odsłonie programu, w zależności od grupy dochodów, przedstawiono w tabeli.

Nazwa kosztu kwalifikowanegoPodstawowy poziom dofinansowaniaPodwyższony poziom dofinansowania
Maksymalna część poniesionych kosztów, podlegająca dofinansowaniuMaksymalna kwota dotacjiMaksymalna część poniesionych kosztów, podlegająca dofinansowaniuMaksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny 100%1000 zł100%1000 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%10 000 zł75%15 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 30%9000 zł60%18 000 zł
Kotłownia gazowa 45%6750 zł75%11 250 zł
Urządzenie grzewcze elektryczne (inne niż pompa ciepła)30%3000 zł60%6000 zł
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych)30%4500 zł60%9000 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%5000 zł60%10 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%5000 zł50%5000 zł

Oprócz tego dofinansowaniu podlega m. in. zakup kotła olejowego kondensacyjnego, kotła na węgiel, kotła zgazowującego drewno, kotła na pellet drzewny, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Do programu wprowadzono też nową formę wsparcia – dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty) będzie sektor bankowy, a nie jak do tej pory wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioskodawca będzie składać wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt. Na razie współpracę z NFOŚiGW potwierdziły Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank oraz bankowość spółdzielcza. Banki zaczną udzielać kredytów najprawdopodobniej od września 2020 r.

Zmiany będą dotyczyć również uproszczenia samych wniosków, co powinno znacząco wpłynąć na skrócenie czasu przyznawania dotacji. Wnioski o dofinansowanie będą teraz rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej fundusze miały na to 90 dni roboczych. Można je składać za pomocą stron internetowych WFOŚiGW lub w wersji papierowej, a od czerwca 2020 r. również za pomocą portalu gov.pl. Ponadto zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie często sprawiało wnioskodawcom problemy.

Zobacz: Kto może skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze?

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na już rozpoczęte, a nawet zakończone inwestycje. Poniesienie kosztów może nastąpić do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku (liczy się data wystawienia faktury). Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą ogłoszenia naboru wniosków tj. 15 maja 2020 r. nie zostaną zakwalifikowane do programu. Finansowane będą również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku oraz nie wcześniej niż przed datą ogłoszenia naboru. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (najpóźniej do 30.06.2029 r.)

Autor: Nicola Hariasz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj