Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie

0

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia, po wcześniejszym usunięciu starych warstw, lub wykonanie tzw. ocieplenia na ocieplenie.

Najpopularniejsza metoda ocieplania ścian, tzw. ETICS, czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, stosowany jest w budownictwie od kilkudziesięciu lat, przy czym wcześniej nazywany był również metodą lekką mokrą i bezspoinowym systemem ocieplenia (BSO).

Stosowanie kompletnych systemów ETICS na bazie płyt styropianowych, przy przestrzeganiu zaleceń dotyczących ich eksploatacji, gwarantuje zachowanie trwałości ocieplenia przez wiele lat. Izolacyjność termiczna budynków ocieplonych wiele lat temu może jednak być niewystarczająca w stosunku do obecnych standardów zawartych w warunkach technicznych (WT). Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych jest zmniejszana od wielu lat, a w nowelizacji warunków w 2014 roku, zostały przewidziane kolejne zmiany, aż do 2021 roku.

W praktyce każda zmiana maksymalnej dopuszczalnej wartości współczynnika przenikania ciepła pociąga za sobą konieczność zwiększenia grubości termoizolacji stosowanej w systemie ETICS. Kolejna planowana zmiana Uc(max) od 2021 roku, będzie wymagała zwiększenia projektowanej grubości płyt styropianowych.

W zależności od odmiany styropianu będzie to wzrost grubości o 2 cm dla odmiany o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/(m·K) (fasada GRAFIT) do 2,9 cm dla płyt o lambdzie deklarowanej 0,045 W/(m·K) (fasada CLASSIC). Natomiast w przypadku ścian budynków ocieplonych wiele lat temu, np. przed 1986 rokiem, dla których obowiązywała maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła 1,16 W/(m2·K), aby spełnić obecne wymagania przepisów, należałoby zwiększyć grubość termoizolacji nawet o kilkanaście centymetrów (rys). W perspektywie 2021 roku daje to konieczność wykonania dodatkowej termoizolacji o grubości nawet 18 cm w przypadku użycia płyt styropianowych fasada CLASSIC lub 13 cm w przypadku płyt grafitowych fasada GRAFIT.


Rys. Wymagane grubości materiałów termoizolacyjnych związane z zaostrzeniem wymogów w 2021 r.

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia, po wcześniejszym usunięciu starych warstw, lub wykonanie tzw. ocieplenia na ocieplenie. Wybór wariantu zależeć będzie od stanu technicznego istniejącego ocieplenia. Jeżeli wykonane wcześniej ocieplenie wymaga przeprowadzenia napraw i wzmocnień w szerokim zakresie, to może się okazać, że dodatkowe ocieplenie będzie w tym przypadku po prostu ekonomicznie nieopłacalne. Każdorazowo, przed podjęciem decyzji, niezbędne jest przeprowadzenie ekspertyzy istniejącego ocieplenia, które ma być bazą dla nowego ocieplenia. Wymagane jest również sporządzenie projektu ocieplenia, które będzie poprzedzone obliczeniami cieplnymi oraz wilgotnościowymi, obejmującymi zjawisko kondensacji pary wodnej, zgodnie z § 321 warunków technicznych.

Przeczytaj też o: Stosowaniu styropianu grafitowego do ocieplania budynku

Podczas oceny istniejącego ocieplenia warto skorzystać z publikacji SSO (Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń) pt. „Ocieplenia na ocieplenia – zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS”. Zawarte są w niej wytyczne do oceny systemu ETICS wykonanego na bazie termoizolacji ze styropianu. Obejmują one m.in. ocenę powierzchni istniejącego ocieplenia wraz z oceną wykonanych niezbędnych odkrywek. Po ewentualnym dopuszczeniu istniejącego ETICS jako podłoże nowego ocieplenia, należy wybrać konkretny kompletny system ocieplenia ETICS, objęty Oceną Techniczną, lub jeszcze obowiązującą Aprobatą Techniczną (AT).

W ociepleniach na ocieplenie obligatoryjną metodą mocowania termoizolacji jest kołkowanie. Nie zwalnia to jednak z obowiązku przyklejenia płyt styropianowych, najczęściej całopowierzchniowo, z przesunięciem spoin w stosunku do starego ocieplenia. Ilość i rozmieszczenie kołków powinno być wyznaczone przez projektanta, a liczba kołków nie powinna być mniejsza niż 6 szt. na 1 m2. Zadaniem kołków jest połączenie wszystkich warstw obu systemów i zakotwienie w nośnym podłożu ściany. Wymagania dla łączników również są podane w ww. publikacji SSO.

Płyty styropianowe stosowane w ociepleniach na ocieplenie powinny spełniać wymagania dokumentu odniesienia, jakim jest Ocena Techniczna (lub AT). Płyty te nie różnią się niczym od płyt stosowanych w tradycyjnych systemach. Warto jednak rozważyć użycie płyt o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła, czyli odmian grafitowych, aby finalna grubość termoizolacji była jak najmniejsza, co spowoduje zmniejszenie ciężaru całego systemu ETICS i możliwość użycia krótszych kołków.

Autor: FS ARBET

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj