Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego

0

Budynki nowo wznoszone, z prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną termoizolacją ze styropianu, często można obecnie klasyfikować jako budynki energooszczędne. Sprzyja temu między innymi coraz większa świadomość użytkowników w zakresie korzyści finansowych z inwestowania w wysokiej jakości ocieplenie wszystkich przegród budynku.

Istotną rolę odgrywają tu również wymagania przepisów, zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Od 2014 roku sukcesywnie obniżany jest minimalny poziom współczynnika przenikania ciepła, który wynosi obecnie 0,023 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych i 0,018 W/(m2·K) dla dachów. Od 2021 roku obowiązywać będą jeszcze niższe wartości, odpowiednio: 0,020 W/(m2·K) i 0,015 W/(m2·K).

Niezbędny komfort cieplny i wynikające z tego korzyści finansowe można uzyskać również w przypadku budynków istniejących. W tym celu należy poddać je termomodernizacji, ocieplając lub docieplając wszystkie przegrody budynku, tj. ściany zewnętrzne, dach lub stropodach oraz w miarę możliwości ściany fundamentowe.

Przyspieszeniu decyzji o termomodernizacji sprzyja obecnie rządowy projekt „Czyste Powietrze”, którego podstawą jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe. Jednak aby wymiana pieca była optymalna i przyniosła wymierne korzyści, niezbędne jest wykonanie termomodernizacji budynku, pozwalającej zastosować tańszy piec o mniejszej mocy.

Sprawdź: Kiedy można wykonać ocieplenie na ocieplenie?

Profesjonalny projekt termoizolacji budynku nowego, sporządzony w oparciu o wymagania warunków technicznych, oraz budynku istniejącego, w oparciu o audyt energetyczny, powinien zawierać szczegóły dotyczące wykonania ocieplenia oraz niezbędny opis właściwości płyt styropianowych przyjętych w projektowaniu, co stanowi warunek konieczny do wykonania prawidłowej termoizolacji domu energooszczędnego. Najbezpieczniej jest stosować kompletne systemy ocieplenia, posiadające Oceny Techniczne (zwane dawniej Aprobatami Technicznymi). W Ocenach tych wskazane są minimalne parametry płyt styropianowych, pozwalające osiągnąć deklarowane przez systemodawcę cechy systemu ocieplenia, stanowiącego odrębny wyrób budowlany. Użycie kompletnego systemu daje również gwarancję bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na posiadaną klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Najpopularniejszymi płytami styropianowymi, stosowanymi do termoizolacji ścian domów energooszczędnych, spełniającymi wymagania większości Ocen i Aprobat Technicznych są płyty o następujących, najistotniejszych, właściwościach:

  • współczynniku przewodzenia ciepła (tzw. lambdzie) o wartości 0,040 i 0,038 W/(m·K) w przypadku tradycyjnych płyt białych oraz 0,031 i 0,033 W/(m·K) w przypadku płyt grafitowych,
  • wytrzymałości na rozciąganie (TR) o wartości 100 kPa.

Właściwości takie posiadają płyty styropianowe produkowane przez Fabrykę Styropianu ARBET o następujących nazwach handlowych: fasada EXPERT, fasada FS15, fasada GRAFIT oraz fasada EKO GRAFIT.

Do termoizolacji dachów skośnych oraz stropów budynków jednorodzinnych z poddaszem nieużytkowym również można stosować wyżej wymienione płyty fasadowe. Najistotniejszym parametrem użytkowym jest w tym przypadku współczynnik przewodzenia ciepła, dlatego najefektywniejszą izolację cieplną zapewnią tu płyty grafitowe. W przypadku wykonywania ocieplenia miejsc wymagających przenoszenia obciążeń ściskających należy stosować płyty styropianowe z zadeklarowanym naprężeniem ściskającym przy 10% odkształceniu, oznaczanym symbolem CS(10), np. podłoga/dach GRAFIT o lambdzie 0,031 W/(m·K) i naprężeniu ściskającym 60 kPa.

Należy pamiętać, że efektywna termomodernizacja budynków przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne w postaci niższego zużycia energii, ale również korzyści środowiskowe, związane z niższą emisją dwutlenku węgla. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt zwiększonego komfortu życia, zarówno pod względem estetycznym, powodowanym odnowieniem wyglądu budynku, jak i zdrowotnym, związanym z poprawą stanu zdrowia mieszkańców budynków niedogrzanych.

Autor: FS ARBET

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj