Audyt energetyczny budynku – co to jest i do czego służy?

0
Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Jest to więc ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu.

W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych ma zmienić tę dysproporcję. Ich celem jest bowiem zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w budynku.

Do czego służy i na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Audyt jest to więc podstawa prawidłowej decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną obiektu.

Najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w obecnym stanie obiektu oraz po zrealizowaniu usprawnień proponowanych w audycie. Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacje,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • stosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Audyt nie jest dokumentacją techniczną, nie jest podstawą dla realizacji robót, ale stanowi założenia do projektu modernizacji obiektu lub procesu.

Co zawiera audyt energetyczny?

W każdym przypadku sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności:

 • sformułowanie zadania (celu),
 • zebranie danych o obiekcie,
 • analiza i ocena stanu istniejącego,
 • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
 • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Audyty energetyczne wprowadzono bowiem jako element systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, obecnie działającego na podstawie Ustawy z 21.11.2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU 223 poz. 1459 ) i są dokumentami niezbędnymi przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną zgodnie z tą ustawą.

Przedmiotem audytów energetycznych wg wymienionej ustawy mogą być budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania i budynki wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także lokalne sieci ciepłownicze oraz lokalne źródła ciepła.

Audyt energetyczny jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Wniosek ten składa inwestor do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Audyty wykonuje się także dla budynków jednorodzinnych przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt jest jedną z usług objętą obowiązującą od 1 stycznia br. termomodernizacyjną ulgą podatkową, z której mogą skorzystać właściciele domów.

Kto wykonuje audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora – ich listę można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Dokument jest ważny do czasu przeprowadzenia kolejnego audytu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj