Z czego składa się system ociepleń?

0

System ociepleń (tzw. ETICS) jest w rozumieniu prawa jednym, kompletnym wyrobem budowlanym jednego producenta, określonym w Aprobacie Technicznej. Ocieplenia nie wolno dowolnie składać z przypadkowo dobranych składników.

Podstawowymi komponentami zestawu ETICS są:

 • zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego,
 • płyty materiału termoizolacyjnego,
 • łączniki mechaniczne,
 • zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,
 • siatka zbrojąca,
 • środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie w zależności od rozwiązania,
 • cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,
 • farba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby – stosowane opcjonalnie, w zależności od systemu.

Dodatkowo w rozwiązaniu systemowym należy stosować materiały uzupełniające przeznaczone do wykończenia miejsc szczególnych na elewacjach, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe. W rozumieniu przepisów prawa nie są one jednak wyrobami budowlanymi.

Ocieplenie należy tak zaprojektować i wykonać, by docieplony budynek spełniał podstawowe wymagania w zakresie:

 • nośności i stateczności,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny, zdrowia, środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii,
 • izolacji cieplnej.

Warto pamiętać, że podczas prac ociepleniowych nie ma miejsca na chaos i przypadkowe, nieprzemyślane decyzje. Najważniejszy dla wykonawcy i kontrolujących go osób powinien być projekt budowlany. Jego sporządzenie należy powierzyć projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczególnym przypadkiem są budynki wiekowe, obiekty o nietypowej elewacji lub takie, które przez wiele lat funkcjonowały bez ocieplenia ścian.

Wówczas warto zadbać o sporządzenie odrębnego projektu wykonawczego, który określiłby wybór sposobu ocieplenia i systemu izolacji termicznej dopasowany do stanu technicznego ścian elewacyjnych, umiejscowienia budynku i potencjalnych zagrożeń. Powinien on zawierać szczegółowe informacje na temat zastosowanych materiałów wchodzących w skład systemu ocieplenia, metod przygotowania powierzchni ścian do ocieplenia i mocowania termoizolacji. Bardzo pomocne są dla wykonawcy rysunki poglądowe prezentujące odrębne rozwiązania dla detali architektonicznych takich jak ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic i attyk, płyty balkonowe, wykończenia szczelin dylatacyjnych itp.

Źródło: Wojciech Szczepański, SSO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj