Stop Smog – co dalej?

0
Fog, smoke, smog and air pollution, Serbia, Valjevo city, Europe

Czy wiecie, że 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób, co stanowi ok. 1,3 mln gospodarstw domowych, żyje w ubóstwie energetycznym? Termomodernizacja ich domów jest niemożliwa, brakuje i środków, i chęci. Czas to zmienić! Dzięki programowi „Stop Smog” inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100% ze środków publicznych, tj. bez finansowego udziału tych rodzin.

Co na to ustawodawca?

Ustawa zakłada ścisłą współpracę rządu i samorządu w postaci montażu finansowego – 70% stanowi dofinansowanie, a 30% to środki własne. Budżet projektu to ponad 1,2 miliarda zł do końca 2024 r., z czego ponad 880 mln zł to środki budżetu państwa.

Wsparciem zostaną objęte: wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Maksymalna dotacja wyniesie 20 tys. zł, może być podniesiona o 5 tys. tzw. bonusu klimatycznego i (związanego z emisyjnością źródła ciepła) – dla tych inwestorów, którzy wybierają najbardziej efektywne pompy ciepła, przewidziane do dopłaty. Można dostać kolejne 5 tys. zł, jeśli wnioskodawca zdecyduje się na instalację fotowoltaiczną finansowaną w ramach programu „Mój Prąd”.

Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla domów jednorodzinnych należących do osób, których nie stać na dobrej jakości kocioł czy też ocieplenie domu w ramach termomodernizacji budynków i wymiany urządzeń grzewczych. Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100% ze środków publicznych, tj. bez finansowego udziału rodzin ubogich energetycznie.

Katalog kosztów kwalifikowanych

Jakie koszty podlegają refundacji:

 • likwidacji/wymiany urządzeń lub systemów grzewczych, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną;
 • przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej albo gazowej
 • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
 • modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • modernizacji systemu wentylacji polegającej na:
  a) izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
  b) montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;
 • instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;
 • projektów budowlanych lub technicznych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięć niskoemisyjnych;
 • audytów potwierdzających zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
 • inne koszty związane z przedsięwzięciem niskoemisyjnym, w tym koszty usług doradztwa energetycznego, jednakże nie wyższe niż 5% kosztów porozumienia.

Sprytne gminy

Dotacja jest przeznaczona dla tych gmin, które mają najbardziej zanieczyszczone powietrze. Mogą się o nią ubiegać rodziny z jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie tych gmin, najmniej zamożne gospodarstwa domowe (kryteria dochodowe i inne ustalone przez gminę). Mieszkaniec, chcąc złożyć wniosek, powinien się udać do urzędu gminy. Gmina wnioskuje natomiast w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Gmina może złożyć maksymalnie 6 wniosków (min. 2%, max 12% budynków). Na dotację do końca 2024 r. przeznaczono ponad 1,2 miliarda zł, z czego ponad 880 mln zł to środki budżetu państwa. Gminy, które podpisały porozumienie w pierwszym kwartale bieżącego roku to: Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice, Tuchów, Sosnowiec, Rybnik na ponad 54 mln zł, z czego budżetu państwa pochodziło 37,4 mln zł, a ok. 17 mln zł – z budżetów gmin. Czekamy na kolejnych spryciarzy!

Autor: Małgorzata Szcześniak na podstawie www.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj