Kredyty z dotacją programu Czyste Powietrze dostępne w bankach spółdzielczych

0
Umweltzerstörung

16 grudnia 2021 r. w Zrzeszeniu BPS ruszyła ścieżka bankowa programu „Czyste Powietrze”. Klienci pierwszych Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS mogą już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze i jednocześnie wnioski o dotację w ramach programu. Natomiast od 19 stycznia br. o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu można się ubiegać w wybranych Bankach Spółdzielczych zrzeszenia SGB.

„W trosce nie tylko o naszą przyszłość, ale przede wszystkim o przyszłość następnych pokoleń myślimy długofalowo. Zwracamy większą uwagę na to, jak tworzymy lokalne społeczności, jak możemy je wspierać. Beneficjentami programu «Czyste Powietrze» będą w większości klienci z mniejszych miejscowości, dlatego jako banki, które są blisko swoich klientów pomagamy im tworzyć «Zielone Sąsiedztwa»” – mówi Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku.

Walka ze smogiem i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to wyraz naszej troski o jakość życia w tysiącach polskich miejscowości, a Banki Spółdzielcze od początku swojej działalności aktywnie włączały się w akcje na rzecz ich mieszkańców. Jednocześnie dbamy o portfele naszych klientów, bo ekologiczne źródła ciepła to oszczędności na rachunkach za prąd i ogrzewanie rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Banki Spółdzielcze naszego Zrzeszenia będą sukcesywnie przystępować do realizacji programu” – mówi z kolei Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu Banku BPS.

„Cieszę się, że lista banków w «Czystym Powietrzu», szczególnie tych spółdzielczych, które są najbliżej lokalnych społeczności, sukcesywnie się wydłuża, bo to gwarantuje nam szersze i szybsze dotarcie do Polaków z dotacjami na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. Dzięki nowym partnerom z sektora bankowego, program «Czyste Powietrze» ma szansę jeszcze lepiej się rozwijać” – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kredyt Czyste Powietrze przeznaczony jest na:

 • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”,
 • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej c.w.u.),
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien oraz drzwi zewnętrznych/bram garażowych,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Kredyt dostępny jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na realizację przedsięwzięcia klienci będą mieli czas do 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31 grudnia 2027 r.

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze przebiega analogicznie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych, z tą różnicą, że równolegle z badaniem zdolności kredytowej klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

 • odpis księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
 • oświadczenia współwłaścicieli/współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,
 • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, klient podpisuje w banku spółdzielczym dwa dokumenty: umowę kredytową i wniosek o dotację. Następnie należy poczekać na decyzję właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) – do 14 dni kalendarzowych. Pula kredytów z dotacjami jest ograniczona.

Spółdzielcza Grupa Bankowa to 182 Banki Spółdzielcze i SGB-Bank.

Banki Spółdzielcze SGB umożliwiają złożenie wniosku o kredyt z dotacją i gwarancją BGK u jednego doradcy. Następnie on przesyła dokumenty do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Gwarancja BGK przynosi klientom następujące korzyści:

 • oszczędność środków – gwarancja jest udzielana bez prowizji. Objęcie kredytu gwarancją BGK nie zwiększa jego kosztu,
 • wygodę – wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
 • korzystniejsze od standardowych warunki umowy kredytu.

Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB oferujące swoim klientom Kredyty Czyste Powietrze:

 • Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,
 • Bank Spółdzielczy w Strzelnie,
 • Bank Spółdzielczy w Wieleniu,
 • Bank Spółdzielczy w Radziejowie,
 • Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim,
 • Bank Spółdzielczy w Przysusze.

Aktualna lista Banków Spółdzielczych SGB, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze, na stronie: https://www.sgb.pl/czyste-powietrze/

Lista Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, które udzielają Kredytu Czyste Powietrze, dostępna na stronie: www.mojbank.pl/czyste-powietrze oraz www.czystepowietrze.gov.pl.

Źródło: NFOŚiGW/SGB Bank

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj