Na czym polega głęboka termomodernizacja?

0

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają zmniejszyć zużycie energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od 2021 r. Jednak nie można termomodernizacji nazwać jej remontem ani przebudową. Definicja głębokiej termomodernizacji nie została jeszcze sprecyzowana, ale Komisja Europejska podjęła próby jej określenia pod względem technicznym. Jakie korzyści przynoszą działania termomodernizacyjne?

Głęboka termomodernizacja jest kluczowym działaniem w celu ratowania i ochrony budynków przed ich zniszczeniem. Jej zakres obejmuje następujące elementy:

 • ulepszenie sprawności instalacji,
 • zwiększenie komfortu w budynkach,
 • działania w celu ograniczenia zużywanej energii nieodnawialnej oraz szkodliwych dla zdrowia emisji,
 • zmniejszenie kosztów ciepła w budynku zgodnie z Warunkami Technicznymi [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 72, poz. 690)].

Oprócz tego, według definicji KE głęboka modernizacja budynku jest wtedy, gdy:

 • koszty prac termomodernizacyjnych są wyższe niż 25% wartości budynku (z wyłączeniem wartości działki),
 • modernizacji podlega więcej niż 25% powierzchni przegród zewnętrznych,
 • zmniejszenie zużycia energii w budynkach wynosi 60%,
 • poprawa efektywności energetycznej źródła wynosi min. 30%.

Korzyści z głębokiej termomodernizacji

Głęboka termomodernizacja znacząco wpływa na ekologię i przeciwdziała zmianom klimatycznym na globalną skalę. Działania termomodernizacyjne poprawiają także efektywność energetyczną budynków oraz wspierają pozytywnie dążenia w walce z ubóstwem energetycznym.

Obecnie znaczna część budynków nie przynosi wydajności energetycznej, a standardowa termomodernizacja nie jest zasadna w takich przypadkach. Zdarza się, że budynki wymagają głębokiej termomodernizacji, a ich modernizacja nie powinna ograniczać się jedynie do wymiany elementów wyposażenia.

Właśnie tu pojawia się praktyczne zastosowanie głębokiej termomodernizacji, która bierze pod uwagę charakter zużycia energetycznego, wytwarzania energii oraz wykorzystanie jej odnawialnych źródeł. Takie działania znacznie poprawiają sytuację w zakresie ekonomicznym, społecznym czy środowiskowym.

Jakie są konkretne zalety głębokiej termomodernizacji? Przede wszystkim:

 • oszczędność w wykorzystaniu energii,
 • rozwój gospodarczy – nowe miejsca pracy powiązane z działaniami termomodernizacyjnymi,
 • redukcja pyłów, związków kancerogennych oraz dwutlenku węgla,
 • ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa energetycznego.

Autor: Małgorzata Kośla

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj