Czy można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynku, w domu wielorodzinnym z wyodrębnioną częścią, której jestem właścicielem? [cz. 22]

0

W ramach Akcji społecznej „Ocieplam dom i walczę ze smogiem” ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada na pytania osób zainteresowanych kwestiami związanymi z dofinansowaniem w ramach programu “Czyste Powietrze”. Pytania, na które odpowiada dr inż. Daniel Markiewicz, pochodzą od naszych Czytelników i zostały przesłane za pomocą strony www.termomodernizacja.org oraz za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku.

Pytanie: Czy można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynku, jeżeli mieszkam w domu wielorodzinnym z wyodrębniona częścią, której jestem właścicielem?

Odpowiedź Eksperta: Właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych nie mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Warto jednak wskazać, że 21.07 br. ruszył program „Ciepłe Mieszkanie” będący uzupełnieniem kompleksowej oferty dla obywateli w zakresie wymiany źródeł ciepła, połączonej z działaniami termomodernizacyjnymi i zwiększeniem efektywności energetycznej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (spełniającego wymagania programu). Pozostałe dopuszczone elementy, tj. wymiana i montaż stolarki czy wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 39,9 tys. zł.

Dofinansowanie, po które mogą sięgnąć mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych, jest uzależnione od poziomu dochodów i wynosi nawet do 95% poniesionych kosztów, pod warunkiem, że osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy, które we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając ogłoszenia naborów na swoich stronach internetowych.

Szczegóły dotyczące programu „Ciepłe Mieszkanie” można kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl.

DR INŻ. DANIEL MARKIEWICZ
Główny Specjalista w Wydziale Czystego Powietrza w Departamencie Efektywności Energetycznej
Absolwent kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Częstochowskiej ze specjalizacją ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery. Ukończył również studia doktoranckie oraz uzyskał stopień naukowy doktora w tematyce związanej z oczyszczaniem spalin w przemyśle energetycznym. Ponadto ukończył roczne studia podyplomowe w zakresach: pedagogika, menadżer projektów badawczych oraz sporządzanie audytów i świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Od wielu lat – jako audytor – zajmował się również poprawą efektywności energetycznej w budownictwie. Należy do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki wpisanych na listę NFOŚiGW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj