post

Często zdarza się, że ocieplanie prowadzone jest równolegle z innymi pracami budowlanymi. W takim przypadku warto wiedzieć, kiedy można przystąpić do mocowania systemu ociepleń.

Do prac ociepleniowych powinno się przystąpić dopiero, kiedy:

  • zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż drzwi i okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów,
  • zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego przykrycia ociepleniem powierzchnie (szkło, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura, terakota itp.),
  • wyschną widoczne zawilgocenia podłoża,
  • zostaną wykonane odpowiednie obróbki na powierzchniach poziomych murów, attyk, gzymsów zapewniające odpływ wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji,
  • zostanie określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku, np. stropem,
  • zostaną rozmieszczone i wykonane w sposób zapewniający trwałość i szczelność przejścia przez ocieplane płaszczyzny instalacji lub innych elementów.

Poznaj: Wymagania formalno-prawne przy ocieplaniu domu

Autor: Wojciech Szczepański, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Partnerzy akcji

logo one
logo two
logo three
logo four
logo five
logo six