Czyste Powietrze – zmiany w programie

0
zmiany w programie czyste powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził aktualizację programu “Czyste Powietrze”.

  • Co się zmieniło w założeniach programu?
  • Czy usprawni to realizację jego celów?
  • Jak wysokie może być dofinansowanie?

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program “Czyste Powietrze” – jego realizację zaplanowano do roku 2029. Jego najważniejsze założenie to zmniejszenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach.

Program ma wspomóc właścicieli domów w inwestowaniu w energooszczędne rozwiązania – oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła:

  • węzeł cieplny,
  • pompa ciepła,
  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł olejowy kondensacyjny,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa).

W nowej wersji programu podkreślono wagę odpowiedniego ocieplenia domu i jego wpływ na poprawę poziomu efektywności energetycznej budynku. Nie wystarczy bowiem tylko wymiana systemu ogrzewania. Brak właściwej izolacji przegród prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła. Termomodernizacja pozwoli też obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać oszczędności w domowym budżecie.

Zobacz: Jak ocieplić ściany zewnętrzne krok po kroku

Przykładowo ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

Dla kogo program “Czyste Powietrze”?

Po zmianie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjenci mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła, jak również na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym można otrzymać środki na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Głównym założeniem przy tworzeniu programu było dofinansowanie najuboższych. Dlatego wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. 

Ponadto dla wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi ponad 1600 zł, kwota dofinansowania zależy dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Program Czyste Powietrze po zmianach. Jaka wysokość i progi dotacji?

GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osobę [zł]Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801-1000do 70%do 30%do 100%
IV1001-1200do 60%do 40%do 100%
V1201-1400do 50%do 50%do 100%
VI1401-1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%
Tabela nr 1 dotyczy wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności tych, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.
GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osobę [zł]Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Ido 600do 90%do 10%do 100%nie dotyczy
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801-1000do 67%do 33%do 100%
IV1001-1200do 55%do 45%do 100%
V1201-1400do 43%do 57%do 100%
VI1401-1600do 30%do 70%do 100%
VIIpowyżej 1600do 18%do 82%do 100%do 85 528
do 15%do 85%do 100%od 85 529
do 125 528
0%do 100%do 100%powyżej
125 528
Tabela nr 2 dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2018 r. poz. 2246).

Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na położenie modernizowanego lub nowo budowanego domu. Podsumowując, do końca grudnia 2018 r. w całym kraju wpłynęło ponad 25 tys. wniosków. Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku, gdzie odnotowano ponad 3500 wniosków, podczas gdy na Mazowszu złożono ich ponad 2300. Obecnie podlegają one weryfikacji przez WFOŚiGW, jak również trwa podpisywanie umów z beneficjentami. Dotychczas podpisano ich w sumie ponad 100 na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania.

Źródło: NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj