Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

0

Zobacz instrukcję składania wniosku – krok po kroku.

Czyste Powietrze” to rządowy program, mający na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program ruszył we wrześniu 2018 r.

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynosi do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Poziom podstawowy dotyczy osób będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, o podstawie opodatkowania za ubiegły rok poniżej 100 tys. zł. Uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania są osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi mniej niż 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania:

 • Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 2189,04 zł.
 • Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie wynosił 1563,60 zł na osobę.

Przykładowe inwestycje podlegające dotacji w nowej odsłonie programu to np. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, zakup pompy ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej czy mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz uchwał antysmogowych w poszczególnych województwach od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego. Koszt zostanie zakwalifikowany do dotacji, jeśli złożenie wniosku i zakup kotła nastąpi przed tym terminem. Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na już rozpoczęte, a nawet zakończone inwestycje. Poniesienie kosztów może nastąpić do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (liczy się data wystawienia faktury). Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być zrealizowane w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (najpóźniej do 30.06.2029 r.).

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na dwa sposoby: online na stronie gov.pl lub osobiście w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak to zrobić?

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

 • W przypadku podwyższonego dofinansowania – skan zaświadczenia o dochodzie, który upoważnia do podwyższonego dofinansowania (wydawanego przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej). Uwaga: zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
 • W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu.
 • W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

Składanie wniosku przez Internet

 1. Wejdź na stronę gov.pl. Wybierając zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, kliknij „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”.
 2. Kliknij „Złóż wniosek” (przeniesiesz się na stronę gwd.nfosigw.gov.pl) .
 3. Zaloguj się lub zarejestruj poprzez login.gov.pl.
 4. Po przeniesieniu się na stronę login.gov.pl, wybierz jeden ze sposobów logowania (profil zaufany, e-dowód lub mojeID).
 5. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie.
 6. Dołącz wymagane załączniki (jako skan lub dokumenty elektroniczne).
 7. Podpisz wniosek elektronicznie poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
 8. Ostatnim krokiem jest wysłanie wszystkich dokumentów. Pamiętaj: potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na adres e-mail.

Składanie papierowego wniosku w WFOŚiGW lub siedzibie gminy

 1. Wejdź na stronę internetową Twojego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakładkę „Czyste Powietrze” lub „Portal Beneficjenta”.
 2. Zaloguj się lub zarejestruj na „Portalu Beneficjenta” danego WFOŚiGW.
 3. Pobierz wzór wniosku w formacie PDF. Nie drukuj go przed wypełnieniem.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Złóż wypełniony elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą „Portalu Beneficjenta”.
 6. Wydrukuj wniosek.
 7. Dołącz wymagane dokumenty.
 8. Podpisz wniosek.
 9. Złóż wniosek osobiście we właściwym WFOŚiGW lub jego oddziale, lub w siedzibie gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu. Wniosek możesz również wysłać drogą pocztową lub kurierem.

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać, dzwoniąc na infolinię: 22 340 40 80

Źródło: Nicola Hariasz, czystepowietrze.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj