Kontrola prac ociepleniowych

0

Nic nie zapewni większego zaangażowania ekipy wykonawczej w poprawną realizację projektu niż wizja regularnej i dokładnej kontroli. Podczas całego procesu ocieplania inwestor lub jego przedstawiciel powinien więc dokonywać cząstkowych odbiorów robót, zwłaszcza tych elementów i warstw systemu ocieplenia, które w dalszym procesie realizacji obiektu zostaną zakryte. Precyzyjne ustalenia dotyczące tego, kiedy odbiory takie mają nastąpić i jak powinny przebiegać, zawierać powinna umowa z wykonawcą lub odpowiedni załącznik do niej.

Kontrola poszczególnych etapów robót ociepleniowych pozwoli uniknąć nawarstwiania się ewentualnych, kolejnych błędów i ich trudnych do usunięcia skutków. Zaniedbanie regularnych “sprawdzianów” często niestety kończy się koniecznością wykonania poprawek, co równoznaczne jest z niedotrzymywaniem uzgodnionych terminów i może zwiększać koszty inwestycji.
Całość prac zamknięta musi być odbiorem końcowym, oceniającym jakość wszystkich wykonanych prac.

Jak uzyskać murowany efekt?

Na każdym etapie przygotowań i prowadzenia prac ociepleniowo-elewacyjnych warto pamiętać o różnorodnych aspektach i czynnikach, od których zależy końcowy rezultat, a następnie funkcjonowanie systemu ocieplenia w długiej perspektywie.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:

a) dokumentację projektową uwzględniającą:

 • ocenę stanu podłoża,
 • określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych,
 • rozwiązania szczegółów ocieplenia i detali architektonicznych,
 • rozwiązania sposobów wykonania i mocowania obróbek blacharskich;

b) dokumentację budowy zawierającą:

 • protokoły przekazania placu budowy lub frontu robót,
 • zapisy o postępie robót,
 • potwierdzenia odbioru robót zanikających,
 • zapisy o wystąpieniu utrudnień,
 • zapisy o konieczności wykonania robót dodatkowych;

c) technologię prowadzenia robót ociepleniowych:

 • przygotowanie podłoża (odkurzenie, umycie, usunięcie porostów, wyrównanie, naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie),
 • sposób przyklejenia termoizolacji (zachowanie mijankowego układu warstw, niedopuszczenie do pokrywania się krawędzi płyt z narożami otworów, zastosowanie odpowiedniej ilości kleju),
 • nakładanie kleju na płyty (wałek wzdłuż obwodu płyty wraz z plackami),
 • grubość materiału ocieplającego krawędzie ościeży,
 • wykonanie otworów pod łączniki mechaniczne (tzn. właściwy dobór narzędzi do istniejącego podłoża i nie wykonywanie otworów w materiałach szczelinowych wiertarką udarową),
 • dobranie, rozmieszczenie i osadzenie łączników mechanicznych, jeśli jest wymagane,
 • wklejenie dodatkowych, ukośnych łat siatki zbrojącej w narożach otworów,
 • staranne wykonanie warstwy zbrojącej,
 • stosowanie siatek zbrojących wykonanych z powlekanego włókna szklanego, odpornego na środowisko alkaliczne (niedopuszczalne jest stosowanie siatek wykonanych wyłącznie z tworzywa sztucznego),
 • dostateczne wielkości zakładów siatki zbrojącej,
 • nie mieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,
 • unikanie widocznych na elewacji połączeń tynku (tzw. zgrzewy),
 • stosowanie siatek osłonowych podczas prac tynkarskich,
 • przestrzeganie przerw technologicznych, w szczególności przy tynkowaniu i malowaniu,
 • nie wykonywanie prac ociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.

Poznaj też: Etapy ocieplania ścian zewnętrznych

Autor: Wojciech Szczepański, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj