Podpisz umowę z wykonawcą ocieplenia

0

Prawidłowe zaprojektowane ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku zapewni użytkownikom komfortowe warunki termiczne przez cały rok i pozwoli zyskać oszczędności dzięki obniżeniu kosztów ogrzewania. Aby to osiągnąć, trzeba spełnić dwa najważniejsze warunki. Pierwszy z nich to wymóg zastosowania sprawdzonych materiałów bardzo dobrej jakości – powinien to być kompletny system ociepleń posiadający dokumenty dopuszczające do obrotu (np. aprobatę techniczną). Po drugie, ocieplenie musi być profesjonalnie i właściwie wykonane.

Przy wyborze ekipy wykonawczej należy kierować się ich referencjami czy zobaczyć wcześniejsze realizacje firmy. Ważne są także certyfikaty uzyskane na szkoleniach organizowanych przed producentów systemów ociepleń – dają one pewność, że wykonawca zna specyfikę produktu, i wie,  jakie ryzyko niesie ze sobą nieprawidłowe wykonanie ocieplenia.

Ściany ociepla często ekipa, która je stawiała. Każdy inwestor, przed zatrudnieniem firmy wykonawczej, powinien podpisać z nią umowę na wykonanie prac ociepleniowo-elewacyjnych. Niektóre firmy specjalizują się tylko w docieplaniu. W obydwu przypadkach w umowie należy dokładnie określić warunki współpracy i zakres prac budowlanych.

Taki dokument reguluje nie tylko sprawy finansowe i prawne – terminy, ubezpieczenia, odpowiedzialność, gwarancje, kary umowne; warto w nim również ustalić techniczne aspekty wykonania robót. Ma to szczególne znaczenie w przypadku prac ociepleniowych, ponieważ niedotrzymanie rygorów technologicznych oraz zaleceń producenta systemu ociepleń może mieć negatywny wpływ na działanie systemu, a także na wygląd fasady.

Poznaj najważniejsze zadania systemu ociepleń ETICS

Na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń zamieszczono wzór dokumentu sporządzonego przez Komisję Techniczną SSO określającego prawidłowy przebieg prac ociepleniowych, który może stanowić załącznik do umowy z firmą wykonującą ocieplenie.

Dokument musi zawierać nazwę wybranego systemu ociepleń i jego składników, wraz z numerem aprobaty technicznej, którą otrzymał. Wykonawca powinien ponadto oświadczyć, że jego pracownicy zostali przeszkoleni w montażu tego systemu. Następnie należy krótko opisać czynności niezbędne przy każdej pracy ociepleniowej, od przygotowania podłoża na płyty izolacyjne, poprzez ich mocowanie, następnie zbrojenie i gruntowanie, ocieplanie trudnych miejsc jak np. ościeża otworów okiennych i drzwiowych, po tynkowanie i malowanie. Każdy z etapów robót powinien zakończyć odbiór przez kierownika budowy, co też warto w takim spisie czynności zaznaczyć.

Dzięki takiemu dokumentowi inwestor może kontrolować przebieg prac ociepleniowych, by w razie potrzeby szybko zareagować. Nie musi przy tym czytać obszernych i skomplikowanych instrukcji technicznych oraz kart produktów.

Natomiast wykonawca, podpisując się pod takim dokumentem, deklaruje, że jest odpowiednio przeszkolony, posiada doświadczenie w pracach ociepleniowych oraz zna obowiązujące przepisy i normy budowlane. Świadczy to o profesjonalizmie firmy i pozwala wierzyć, że ocieplenie wykonają fachowcy.

Wojciech Szczepański, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj