1000 gmin w programie Czyste Powietrze

0

Świętochłowice to 1000. gmina, która podpisała porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym umowom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu. Usprawni to proces jego wdrażania na ich terenie i poprawi jakość życia Polaków.

Podczas spotkania, które odbyło się 8 lutego 2021 r. w Świętochłowicach, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił, że program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju.

„Polska to nasz wspólny dom, a poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. Dlatego wprowadziliśmy szereg usprawnień do programu «Czyste Powietrze», aby ułatwić Polakom korzystanie z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację programu, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza” – podkreślił premier.

Jak zauważył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wprowadzone usprawnienia (tj. m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych) spowodowały większą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. „kopciuchów”.

„Porównując dane z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 r. widzimy ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie dla budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt” – powiedział minister Kurtyka.

„Realizując program «Czyste Powietrze» przeznaczymy na poprawę jakości powietrza ponad 100 miliardów złotych. Dotychczas w jego ramach złożono już ponad 200 tys. wniosków. Oznacza to realną pomoc dla 200 tys. gospodarstw domowych, czyli dla ponad pół miliona mieszkańców Polski” – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

W 2021 r. będą prowadzone prace nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu „Czyste Powietrze”.

„W połowie 2021 r. ruszy ścieżka bankowa. Z kolei nabór do programu «Stop Smog» rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną programu” – wyjaśnił Minister Kurtyka.

Program „Czyste Powietrze” ma być wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego resort przygotował pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program.

Dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły stworzyć punkty konsultacyjne na swoim terenie, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku w programie.

„Nie wyobrażam sobie realizacji programu bez współpracy z samorządami. Cieszę się, że już tysiąc gmin zadeklarowało chęć pomocy swoim mieszkańcom w sięganiu po dotacje na wymianę starych kopciuchów. Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego «Czystego Powietrza», bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku” – powiedział prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj