Ocieplanie domu – wymagania formalno-prawne

0

Decyzja o rozpoczęciu prac ociepleniowych niesie za sobą szereg obowiązków, które spoczywają na inwestorze. Większość z nich dotyczy kwestii formalno-prawnych, jak również związanych z bieżącą kontrolą postępu prac. Dobrze jest więc wcześniej przygotować się do spotkania z urzędami, projektantem i wykonawcą oraz dokładnie przestudiować wymagania, jakie stawia polskie prawodawstwo.

Rozpoczynając proces ocieplenia budynku, inwestor staje się kluczowym uczestnikiem procesu budowlanego i ponosi odpowiedzialność za jego zorganizowanie i przebieg. Do jego obowiązków należy zlecenie opracowania projektu budowlanego oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. To w jego gestii leży:

 • wybór firmy wykonawczej,
 • zawarcie z nią umowy (pisemnej!),
 • zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach do sprawowania nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych.

Ma też prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, jak również możliwość nałożenia na projektanta obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego. Ponadto w trakcie prac ociepleniowych powinien stale współpracować z wspomnianymi wyżej osobami, by na bieżąco śledzić postępy i sytuację na budowie.

Zgoda na ocieplanie

Prace związane z ocieplaniem budynku mogą być prowadzone po spełnieniu wymagań określonych w Ustawie Prawo Budowlane. Obowiązujące przepisy nakazują rozpocząć inwestycję ociepleniową od zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania docieplenia – w przypadku, gdy roboty te dotyczą ścian budynków o wysokości do 12 m. Następne kroki formalne to zarejestrowanie dziennika budowy, złożenie oświadczeń kierownika robót i ewentualnie inspektora nadzoru robót oraz powiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót (co najmniej tydzień przed faktycznym ich rozpoczęciem).

Projekt budowlany

Podczas prac ociepleniowych nie ma miejsca na chaos i przypadkowe, nieprzemyślane decyzje. Alfabetem wykonawcy i kontrolujących go osób powinien być projekt budowlany. Jego sporządzenie należy powierzyć projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczególnym przypadkiem są budynki wiekowe, obiekty o nietypowej elewacji lub takie, które przez wiele lat funkcjonowały bez ocieplenia ścian.

Czy wiesz: Jaką oszczędność energii daje ocieplenie ścian?

Wówczas warto zadbać o sporządzenie odrębnego projektu wykonawczego, który określiłby wybór sposobu ocieplenia i systemu izolacji termicznej dopasowany do uwarunkowań stanu technicznego ścian elewacyjnych, umiejscowienia budynku i potencjalnych zagrożeń. Powinien on zawierać szczegółowe informacje na temat zastosowanych materiałów wchodzących w skład systemu ocieplenia, metod przygotowania powierzchni ścian do ocieplenia i mocowania termoizolacji. Bardzo pomocne są dla wykonawcy rysunki poglądowe prezentujące odrębne rozwiązania dla detali architektonicznych, takich jak ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic i attyk, płyty balkonowe, wykończenia szczelin dylatacyjnych itp.

Ocieplenie należy tak zaprojektować i wykonać, by docieplony budynek spełniał podstawowe wymagania w zakresie:

 • nośności i stateczności,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • higieny, zdrowia, środowiska,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • ochrony przed hałasem,
 • oszczędności energii i izolacji cieplnej.

Z czego składa się system ociepleń?

System ociepleń (ETICS) jest w rozumieniu prawa jednym, kompletnym wyrobem budowlanym jednego producenta, określonym w Aprobacie Technicznej. Najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to że ocieplenia nie wolno dowolnie składać z przypadkowo dobranych składników.

Podstawowymi komponentami zestawu ETICS są:

 • zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego,
 • materiał termoizolacyjny,
 • łączniki mechaniczne,
 • zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,
 • siatka zbrojąca,
 • środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie zależnie od rozwiązania,
 • cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,
 • farba elewacyjna wraz z podkładem do niej dostosowanym – opcjonalnie, zależnie od systemu.

Dodatkowo w rozwiązaniu systemowym należy stosować materiały uzupełniające przeznaczone do wykańczania miejsc szczególnych na elewacjach, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe. W rozumieniu przepisów prawa nie są one jednak wyrobami budowlanymi.

Autor: Wojciech Szczepański, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj