post

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w ramach programu "Czyste Powietrze" do tej pory podpisano już 623 umowy na kwotę blisko 8 000 000 zł.

Ponadto w wielu wojewódzkich funduszach - szczególnie tych, gdzie złożono największą liczbę wniosków - podjęto już uchwały o udzieleniu dofinansowania, np. w województwie mazowieckim ponad 500 decyzji na kwotę 7 000 000 zł, w województwie śląskim ponad 200 decyzji na kwotę blisko 3 000 000 zł. W najbliższym czasie beneficjenci będą mogli podpisać umowy.

Resort środowiska przypomniał, iż przez pierwsze 3 tygodnie 2019 r. program był zawieszony ze względu na konieczność dostosowania go do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej, co skutkowało m.in. modyfikacją zapisów w programie oraz zmianą formularza wniosku o dofinansowanie.

Formularz wniosku o dofinansowanie skonstruowano tak, aby każda osoba z łatwością mogła go wypełnić i zweryfikować, czy zrobiła to poprawnie. Pomoże w tym szczegółowa instrukcja, która krok po kroku w przystępny sposób wskazuje wnioskodawcy, co i gdzie należy wpisać. Na każdym etapie wypełniania wniosku można sprawdzić poprawność jego uzupełnienia.

Warto pamiętać, iż wniosek można złożyć nie tylko przez internet. W przypadku gdy wnioskodawca nie może złożyć wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (aktualny formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚIGW lub jego oddziale). To udogodnienie wprowadzono ze względu na osoby starsze, które nie mają dostępu do komputera i internetu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Partnerzy akcji

logo one
logo two
logo three
logo four
logo five
logo six