post

Ministerstwo Finansów: Kiedy przysługuje termomodernizacyjna ulga podatkowa

Objaśnienia1 dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą PIT”, oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2019 r. poz. 43), zwanej dalej “ustawą o ryczałcie”.

post

Program StopSmog dla gmin

Program StopSmog jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (weszła w życie w dniu 11 lutego br.).

post

Nowe zmiany w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z zapowiedziami weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy programu “Czyste Powietrze”, a także dotyczące m.in. procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków. Ułatwi to dostęp wnioskodawcom do skorzystania z programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecne zmiany…

post

Jaką oszczędność energii daje ocieplenie ścian?

Jak najmniejsze koszty eksploatacji budynku są jednym z priorytetów dla każdego, kto buduje albo kupuje dom. Szczególną uwagę zwraca się na wszelkie możliwości zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania (a także klimatyzacji), ponieważ wydatki na ten cel mogą być istotną pozycją w domowym budżecie.

post

Kiedy rozpocząć prace ociepleniowe?

Często zdarza się, że ocieplanie prowadzone jest równolegle z innymi pracami budowlanymi. W takim przypadku warto wiedzieć, kiedy można przystąpić do mocowania systemu ociepleń.

post

Dlaczego warto ocieplać domy?

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście, coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne – utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.

post

Termoizolacja skutecznym narzędziem w walce ze smogiem

Dobra termoizolacja to nie tylko olbrzymie oszczędności na ogrzewaniu. To również redukcja emisji CO2.

post

Ocieplam dom i walczę ze smogiem – stanowisko Grupy Roboczej ws. programu Czyste Powietrze

Pod koniec 2018 r. ruszyła ogólnopolska akcja społeczna “Ocieplam dom i walczę ze smogiem”, która ma za zadanie uświadomienie właścicielom domów jednorodzinnych znaczenie prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji i jej rolę w walce ze smogiem.

post

Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Czy program “Czyste Powietrze” jest skuteczny? Jak można ulepszyć jego założenia? Piotr Woźny – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu “Czyste Powietrze” – w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady jego działania. 

post

O czym warto wiedzieć ocieplając dom?

Na każdym etapie przygotowań i prowadzenia prac ociepleniowo-elewacyjnych warto pamiętać o różnorodnych aspektach, od których zależy rezultat, a następnie prawidłowe funkcjonowanie systemu ociepleń w dłuższej perspektywie.

post

Już dziś pomyśl o termoizolacji

Czy wiesz, że z Twojego domu ucieka ciepło? A wraz z nim pieniądze, ponieważ musisz przeznaczyć więcej środków na ogrzewanie. Co więcej, wyższe zużycie energii oznacza większą emisję gazów cieplarnianych, które zanieczyszczają nasze środowisko i wpływają niekorzystnie na zdrowie.

post

Kontrola prac ociepleniowych

Nic nie zapewni większego zaangażowania ekipy wykonawczej w poprawną realizację projektu niż wizja regularnej i dokładnej kontroli. Podczas całego procesu ocieplania inwestor lub jego przedstawiciel powinien więc dokonywać cząstkowych odbiorów robót, zwłaszcza tych elementów i warstw systemu ocieplenia, które w dalszym procesie realizacji obiektu zostaną zakryte. Precyzyjne ustalenia dotyczące tego, kiedy odbiory takie mają nastąpić i jak powinny przebiegać, zawierać powinna umowa z wykonawcą lub odpowiedni załącznik do niej.

post

Audyt energetyczny budynku – co to jest i do czego służy?

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Jest to więc ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu. W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych ma zmienić tę…

post

Jak działa program Czyste Powietrze?

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w ramach programu “Czyste Powietrze” do tej pory podpisano już 623 umowy na kwotę blisko 8 000 000 zł.

post

Podpisz umowę z wykonawcą ocieplenia

Prawidłowe zaprojektowane ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku zapewni użytkownikom komfortowe warunki termiczne przez cały rok i pozwoli zyskać oszczędności dzięki obniżeniu kosztów ogrzewania. Aby to osiągnąć, trzeba spełnić dwa najważniejsze warunki. Pierwszy z nich to wymóg zastosowania sprawdzonych materiałów bardzo dobrej jakości – powinien to być kompletny system ociepleń posiadający dokumenty dopuszczające do obrotu (np….

post

Ulga termomodernizacyjna 2019 – materiały i usługi

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodów wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozwiązanie ma zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do przeprowadzenia termomodernizacji, np. ocieplenia ścian, wymiany stolarki czy modernizacji instalacji grzewczej. Jakie prace można odliczyć? Listę materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. Warunkiem otrzymania…

post

Czyste Powietrze – wznowiono nabór wniosków

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z prezesem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierzem Kujdą poinformowali o wznowieniu naborów w ramach programu “Czyste Powietrze”.

post

Czyste Powietrze – zmiany w programie

NFOŚiGW przeprowadził aktualizację programu “Czyste Powietrze”. Co się zmieniło w założeniach programu? Czy usprawni to realizację jego celów? Jak wysokie może być dofinansowanie?

post

Dlaczego warto ocieplić dom?

Według danych Eurostat aż 67% wydatków związanych ze zużyciem energii w gospodarstwach domowych przeznacza się na ogrzewanie budynków. Realne oszczędności w tym zakresie wymagają dbałości o każdy element, m.in.: instalację grzewczą, wentylację, stolarkę otworową czy izolację dachu. Najistotniejsza jest jednak skuteczna izolacja ścian, które są źródłem największych strat ciepła, szacowanych na 30-40% całkowitych strat energii. Wnioskiem, jaki wynika…

post

Ocieplanie domu zimą – czy to możliwe?

Zgodnie ze sztuką budowlaną ściany zewnętrzne można ocieplać nawet od wczesnej wiosny do późnej jesieni – warunkiem prawidłowego przebiegu procesu montażu systemu ociepleń są dodatnie temperatury powietrza i podłoża. Najczęściej więc tak planujemy prace, by skończyć je przed zimą. Pogoda jednak może nas zaskoczyć. Co zrobić, gdy mrozy nadejdą podczas ocieplania domu?