post

10 zmian w programie Czyste Powietrze

Dotację w ramach programu “Czyste Powietrze” będzie można otrzymać szybciej i łatwiej.

post

Walka ze smogiem zaczyna się w Twoim domu

W Polsce jest aż 5,5 mln budynków mieszkalnych, z czego 3,6 mln to budynki wybudo­wane przed 1989 rokiem – ich niska efektywność energetyczna znacząco pogłębia zjawisko smogu. Jak zadbać o czyste powietrze nad Polską? Rozwiązaniem jest kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych. Z najnowszego raportu “Szóste paliwo. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych kluczem do rozwiązania problemu smogu w Polsce….

post

Kontrola prac ociepleniowych

Nic nie zapewni większego zaangażowania ekipy wykonawczej w poprawną realizację projektu niż wizja regularnej i dokładnej kontroli. Podczas całego procesu ocieplania inwestor lub jego przedstawiciel powinien więc dokonywać cząstkowych odbiorów robót, zwłaszcza tych elementów i warstw systemu ocieplenia, które w dalszym procesie realizacji obiektu zostaną zakryte. Precyzyjne ustalenia dotyczące tego, kiedy odbiory takie mają nastąpić i jak powinny przebiegać, zawierać powinna umowa z wykonawcą lub odpowiedni załącznik do niej.

post

Skuteczna walka ze smogiem

Od 2017 r. w naszym kraju obserwuje się niepokojące zjawisko spadku przeciętnej długości życia Polaków oraz wzrost liczby zgonów. W 2018 roku zmarło niemal 414 tys. osób – najwięcej od czasów II wojny światowej. W 2019 r. liczba ta utrzymała się na wysokim poziomie 410 tys. osób. W dużej części ma to związek ze wzrostem liczby seniorów z powojennego wyżu demograficznego. Jednak jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia w swoim raporcie na temat analizy przyczyn zgonów, wzrost jest zbyt duży, aby wytłumaczyć go wyłącznie starzeniem się społeczeństwa. Przyczyną tego zjawiska jest m.in. zła jakość powietrza.

post

Dlaczego warto ocieplać domy?

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście, coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne – utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.

post

Termoizolacja w ociepleniu na ocieplenie

W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe jest wykonanie nowego ocieplenia, po wcześniejszym usunięciu starych warstw, lub wykonanie tzw. ocieplenia na ocieplenie.

post

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zakłada on m.in. lepsze warunki życia dla Polaków mieszkających w budynkach z wielkiej płyty oraz pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. Ponadto środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotrą do większej liczby odbiorców. Rozszerzony zostanie zakres prac, na które można otrzymać wsparcie. Nowe przepisy mają przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

post

Termomodernizacja domu – oszczędności dla Ciebie i środowiska

Budownictwo jest najbardziej energochłonnym sektorem gospodarki. W Europie odpowiada za niemal 40% całkowitego zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych. Koszt ogrzewania budynków jednorodzinnych stanowi około 10% naszych dochodów. Wysokość rachunków za ogrzewanie i coraz większe wydatki związane z chłodzeniem domu podczas upalnych dni w dużej mierze zależą od jakości i parametrów użytego ocieplenia. Knauf Insulation dzięki technologii ECOSE® tworzy produkty, które powstały z myślą o wyzwaniach klimatycznych.

post

Jaką oszczędność energii daje ocieplenie ścian?

Jak najmniejsze koszty eksploatacji budynku są jednym z priorytetów dla każdego, kto buduje albo kupuje dom. Szczególną uwagę zwraca się na wszelkie możliwości zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania (a także klimatyzacji), ponieważ wydatki na ten cel mogą być istotną pozycją w domowym budżecie.

post

O czym warto wiedzieć ocieplając dom?

Na każdym etapie przygotowań i prowadzenia prac ociepleniowo-elewacyjnych warto pamiętać o różnorodnych aspektach, od których zależy rezultat, a następnie prawidłowe funkcjonowanie systemu ociepleń w dłuższej perspektywie.

post

Podpisz umowę z wykonawcą ocieplenia

Prawidłowe zaprojektowane ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku zapewni użytkownikom komfortowe warunki termiczne przez cały rok i pozwoli zyskać oszczędności dzięki obniżeniu kosztów ogrzewania. Aby to osiągnąć, trzeba spełnić dwa najważniejsze warunki. Pierwszy z nich to wymóg zastosowania sprawdzonych materiałów bardzo dobrej jakości – powinien to być kompletny system ociepleń posiadający dokumenty dopuszczające do obrotu (np….

post

NFOŚiGW: Posłuchaj o czystym powietrzu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił cykl bezpłatnych audiobooków na temat czystego powietrza. W ogólnodostępnej aplikacji mobilnej Audioteki można już posłuchać pierwszego audiobooka. Kolejne są w przygotowaniu.

post

Ocieplanie domu zimą – warunki prowadzenia prac

Krótkie zimowe dni charakteryzują się małą ilością światła słonecznego, a często też poranną mgłą czy przymrozkami. Wykonywane wtedy prace budowlane – szczególnie roboty ociepleniowe – wiążą się z większym ryzykiem ponoszonym przez inwestora, wykonawcę, a pośrednio także producenta systemów ociepleń, którzy stoją przed decyzją – podjąć się ich realizacji czy przesunąć prace na okres wiosenny?

post

Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego

Budynki nowo wznoszone, z prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną termoizolacją ze styropianu, często można obecnie klasyfikować jako budynki energooszczędne. Sprzyja temu między innymi coraz większa świadomość użytkowników w zakresie korzyści finansowych z inwestowania w wysokiej jakości ocieplenie wszystkich przegród budynku.

post

Dlaczego prawidłowa izolacja domu jest tak ważna?

Prawidłowa izolacja domu z wykorzystaniem wełny mineralnej Knauf Insulation pozwoli zapewnić komfort termiczny w domu, biurze, miejscu pracy, a zatem ma korzystny wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Komfort termiczny jest wypadkową wielu czynników, takich jak: temperatura powietrza, prędkość powietrza, temperatura przegród, wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń.

post

Ocieplanie domu w zimie – czy to możliwe?

Zgodnie ze sztuką budowlaną ściany zewnętrzne można ocieplać nawet od wczesnej wiosny do późnej jesieni – warunkiem prawidłowego przebiegu procesu montażu systemu ociepleń są dodatnie temperatury powietrza i podłoża. Najczęściej więc tak planujemy prace, by skończyć je przed zimą. Pogoda jednak może nas zaskoczyć. Co zrobić, gdy mrozy nadejdą podczas ocieplania domu?

post

Ile kosztuje termomodernizacja budynku jednorodzinnego?

Termomodernizacja wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych. Warto jednak potraktować ją jako inwestycję w większy komfort, zdrowie i mniejsze rachunki za energię w przyszłości. Szacuje się, że np. ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych powoduje obniżenie zużycia ciepła o 10 do 25%. Wymiana okien na bardziej szczelne przynosi oszczędność dodatkowych 10-15%. Działania podejmowane w ramach termomodernizacji wiążą się…

post

Termoizolacja skutecznym narzędziem w walce ze smogiem

Dobra termoizolacja to nie tylko olbrzymie oszczędności na ogrzewaniu. To również redukcja emisji CO2.

post

Kiedy rozpocząć prace ociepleniowe?

Często zdarza się, że ocieplanie prowadzone jest równolegle z innymi pracami budowlanymi. W takim przypadku warto wiedzieć, kiedy można przystąpić do mocowania systemu ociepleń.

post

Program StopSmog dla gmin

Program StopSmog jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (weszła w życie w dniu 11 lutego br.).