post

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle WT 2021

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

post

Na czym polega głęboka termomodernizacja?

Głęboka termomodernizacja określana jest jako zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, które mają zmniejszyć zużycie energii w budynkach, aby zrealizować wymagania prawne obowiązujące od 2021 r. Jednak nie można termomodernizacji nazwać jej remontem ani przebudową. Definicja głębokiej termomodernizacji nie została jeszcze sprecyzowana, ale Komisja Europejska podjęła próby jej określenia pod względem technicznym. Jakie korzyści przynoszą działania termomodernizacyjne?

post

Czyste Powietrze – zmiany dotyczące wysokości dofinansowania oraz kotłów węglowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

post

Ruszył program Czyste Powietrze 2.0

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której znacznie uproszczono procedury uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, wystartowała 15 maja br. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

post

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zakłada on m.in. lepsze warunki życia dla Polaków mieszkających w budynkach z wielkiej płyty oraz pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. Ponadto środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotrą do większej liczby odbiorców. Rozszerzony zostanie zakres prac, na które można otrzymać wsparcie. Nowe przepisy mają przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

post

Ocieplanie domu – wymagania formalno-prawne

Decyzja o rozpoczęciu prac ociepleniowych niesie za sobą szereg obowiązków, które spoczywają na inwestorze. Większość z nich dotyczy kwestii formalno-prawnych, jak również związanych z bieżącą kontrolą postępu prac. Dobrze jest więc wcześniej przygotować się do spotkania z urzędami, projektantem i wykonawcą oraz dokładnie przestudiować wymagania, jakie stawia polskie prawodawstwo.

post

Ministerstwo Finansów: Kiedy przysługuje termomodernizacyjna ulga podatkowa

Objaśnienia1 dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą PIT”, oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2019 r. poz. 43), zwanej dalej “ustawą o ryczałcie”.

post

Audyt energetyczny budynku – co to jest i do czego służy?

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Jest to więc ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu. W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych ma zmienić tę…

post

Ulga termomodernizacyjna 2019 – materiały i usługi

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodów wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozwiązanie ma zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do przeprowadzenia termomodernizacji, np. ocieplenia ścian, wymiany stolarki czy modernizacji instalacji grzewczej. Jakie prace można odliczyć? Listę materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. Warunkiem otrzymania…

post

Czyste Powietrze – wznowiono nabór wniosków

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z prezesem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierzem Kujdą poinformowali o wznowieniu naborów w ramach programu “Czyste Powietrze”.

post

Ulga podatkowa na termomodernizację

Od stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzająca ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych.

post

Czyste Powietrze – zmiany w programie

NFOŚiGW przeprowadził aktualizację programu “Czyste Powietrze”. Co się zmieniło w założeniach programu? Czy usprawni to realizację jego celów? Jak wysokie może być dofinansowanie?

post

Termomodernizacja a pozwolenie na budowę

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Regulacje dotyczące obowiązujących wymogów w zakresie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków wielokrotnie się zmieniały. Obecnie, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25 m nie wymaga pozwolenia na budowę, niemniej zgodnie z art….