post

Audyt energetyczny budynku – co to jest i do czego służy?

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok do zmniejszenia energochłonności budynku. Jest to więc ekspertyza techniczno–ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu. W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Przeprowadzanie audytów energetycznych ma zmienić tę…

post

Ulga termomodernizacyjna 2019 – materiały i usługi

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodów wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozwiązanie ma zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do przeprowadzenia termomodernizacji, np. ocieplenia ścian, wymiany stolarki czy modernizacji instalacji grzewczej. Jakie prace można odliczyć? Listę materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. Warunkiem otrzymania…

post

Czyste Powietrze – wznowiono nabór wniosków

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z prezesem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierzem Kujdą poinformowali o wznowieniu naborów w ramach programu “Czyste Powietrze”.

post

Ulga podatkowa na termomodernizację

Od stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzająca ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych. Przepisy przewidują wprowadzenie zmian w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2018…

post

Czyste Powietrze – zmiany w programie

NFOŚiGW przeprowadził aktualizację programu “Czyste Powietrze”. Co się zmieniło w założeniach programu? Czy usprawni to realizację jego celów? Jak wysokie może być dofinansowanie?

post

Termomodernizacja a pozwolenie na budowę

Regulacje dotyczące obowiązujących wymogów w zakresie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków wielokrotnie się zmieniały. Obecnie, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25 m nie wymaga pozwolenia na budowę, niemniej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2c Prawa…