post

Ulga podatkowa na termomodernizację

Od stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzająca ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych. Przepisy przewidują wprowadzenie zmian w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2018…

post

Termomodernizacja a pozwolenie na budowę

Regulacje dotyczące obowiązujących wymogów w zakresie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków wielokrotnie się zmieniały. Obecnie, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25 m nie wymaga pozwolenia na budowę, niemniej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2c Prawa…